Tiếng Việt 5 - tập 2 - Cánh Diều

Thể loại: Lớp 5 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Minh Thuyết
  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 22.85 MB
  • Số trang : 135
  • Đăng lúc : 1 tháng trước
  • Số lượt tải : 15
  • Số lượt xem : 220
  • Đọc trên điện thoại :
Các em học sinh yêu quý!
Chúc mừng các em đã lên lớp 51 Quyển sách này sẽ đồng hành cùng các em trong năm học cuối để hoàn thành chương trình tiểu học.
h góm 15 bài học chính, 4 bài ôn tập giữa và cuối mỗi học kì. Sách Mỗi bài học chỉnh đều hướng dẫn em đọc, viết, nghe và nói tiếng Việt theo một chủ điểm. Các bài ôn tập giúp em cũng có kiến thức, kĩ năng đã học. Bài "Ôn tập cuối năm học còn giúp em tổng kết kiến thức, kĩ năng đã được học ở toàn cấp tiểu học. Cất cả các bài học đều hướng dẫn em tự đánh giá kết quả học tập của mình và vận dụng những điều đã học vào đời sống.
Tuy bài học ở lớp 5 có yêu cầu cao hơn nhưng cũng như ở các lớp dưới, nội dung những câu chuyện, vỏ kịch, bài thơ, bài văn, bài tập cùng tranh ảnh sinh động trong sách đều giúp em hiểu biết dây dù hơn về cuộc sống và về chính bản thân em, đồng thời bởi dưỡng cho em những đức tính và kĩ năng sống cần thiết.
Chúc các em đạt được nhiều kết quả trong năm học mới. Các em nhỏ giữ sách sạch đẹp và dừng việt, về vào sách nhé!
Các tác giả