Tự Nhiên Và Xã Hội 2 Sách Giáo Viên – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 2 ;Giáo dục
Tác giả : Đỗ Xuân Hội
  • Lượt đọc : 379
  • Kích thước : 25.78 MB
  • Số trang : 129
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 355
  • Số lượt xem : 2.001
  • Đọc trên điện thoại :
LỜI NÓI ĐẦU

Sách giáo viên Tự nhiên và Xã hội 2 (Bộ sách: Chân trời sáng tạo) được biên soạn song hành với sách giáo khoa nhằm mục đích:

- Diễn giải những ý tưởng thể hiện trong sách giáo khoa, giúp người dạy có định hướng rõ trong việc thiết kế nội dung bài học cũng như xác định các yêu cầu cần đạt trong quá trình tổ chức việc dạy và học.

- Gợi ý kịch bản để giáo viên tổ chức hoạt động dạy và học, bảo đảm tốt nhất việc hình thành và phát triển cho học sinh các phẩm chất và năng lực để ra trong Chương trình tổng thể đồng thời với các năng lực đặc thủ của mòn học: năng lực Hình thành nhận thức, năng lực Tìm hiểu sự vật, hiện tượng, và năng lực Vận dụng kiến thức. Để đạt được các mục tiêu trên, các hoạt động dạy và học phải được thực hiện dựa trên quan điểm xem người học là trung tâm: Dạy học tích hợp, Dạy học theo chủ đề, và Tích cực hoá hoạt động của học sinh.

- Cung cấp một số tư liệu giúp giáo viên có thêm nguồn tham khảo và mở rộng bài dạy.

Tương tự sách giáo khoa, cấu trúc sách giáo viên gồm 29 bài, được sắp xếp thành 6 chủ đề:

Chủ đề 1: Gia đình

Chủ đề 2: Trường học

Chủ đề 3: Cộng đồng địa phương

Chủ đề 4: Thực vật và động vật

Chủ đề 5: Con người và sức khoẻ

Chủ đề 6: Trái Đất và bầu trời

Cấu trúc mỗi bài gồm các phần: Mục thu, Thiết bị dạy học Hoạt động dạy học. Nội dụng sách gợi ý trình tự các bước dạy cho từng bài học, được tác giả trình bày khi chi tiết nhằm tạo thuận lợi cho giáo viên trong quá trình tổ chức các hoạt động hưởng dẫn học sinh hoàn thành bài học.

Các tác giả đã biên soạn sách với nhiều nỗ lực về mặt sư phạm nhưng chắc không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

NHÓM TÁC GIẢ

Thuộc bộ sách