Sách Giáo Viên Toán 2 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 2 ;Giáo dục
Tác giả : Trần Nam Dũng
  • Lượt đọc : 978
  • Kích thước : 18.82 MB
  • Số trang : 273
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 993
  • Số lượt xem : 4.839
  • Đọc trên điện thoại :
LỜI NÓI ĐẦU

Cùng với Sách giáo khoa Toán 2, nhóm tác giả bộ sách Chân trời sáng tạo biên soạn Sách giáo viên Toán 2 nhằm giúp giáo viên nắm vững các nội dung và yêu cầu cần đạt trong mỗi bài học; đồng thời phát huy năng lực và phẩm chất của học sinh thông qua các hoạt động học tập..

Khi sử dụng Sách giáo viên, cần lưu ý:

- Sách giáo viên là tài liệu tham khảo mang tính chất định hướng và gợi ý cho giáo viên trong quá trình dạy học, giáo viên không nhất thiết phải theo các gợi ý này.

– Mỗi tiết Toán thường phát triển đầy đủ các năng lực đặc thù, tuy nhiên mức độ đối với từng năng lực có khác nhau. Tuỳ bài học, ta nên chú trọng những năng lực có điều kiện phát huy ở bài học đó,

– Giáo viên nên lưu ý các động từ thể hiện mức độ được sử dụng trong phần mục tiêu bài học và trong các hoạt động được đề nghị đối với học sinh.

– Nhiều gợi ý trong các hoạt động chỉ mang tính chỉ báo về mặt nội dung cần đạt được, giáo viên nên chủ động lựa chọn phương pháp và hình thức tổ chức học tập để đạt hiệu quả.

– Số tiết đối với mỗi bài chỉ là dự kiến, tuỳ tình hình cụ thể của lớp học, giáo viên có thể điều chỉnh cho phù hợp.

– Dựa vào Sách giáo viên, người dạy nên sáng tạo, lựa chọn các giải pháp phù hợp với học sinh, điều kiện vật chất cũng như văn hoá vùng miền để hoạt động dạy học thực sự mang lại kết quả tốt đẹp.

Các tác giả hi vọng Sách giáo viên Toán 2 mang lại hiệu quả cho việc dạy – học của các thầy cô giáo và các em học sinh.

CÁC TÁC GIẢ

Thuộc bộ sách