Tập Viết 2 Tập Một – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 2 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Thị Ly Kha
  • Lượt đọc : 2.246
  • Kích thước : 12.86 MB
  • Số trang : 41
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 3.513
  • Số lượt xem : 17.197
  • Đọc trên điện thoại :
MẪU CHỮ VIẾT TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC

(Theo Quyết định số 31/2002/D-BGD & ĐT ngày 14/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CHỮ VIẾT HOA

Kiểu 1

Kiểu 2

Kí hiệu dùng trong vở

– Khám phá và luyện tập

– Luyện viết thêm

– Tự chọn

– Tự đánh giá

– Tư thể viết đúng

Thuộc bộ sách