Tập Viết 2 Tập Hai – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 2 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Thị Ly Kha
  • Lượt đọc : 1.174
  • Kích thước : 11.78 MB
  • Số trang : 37
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 1.303
  • Số lượt xem : 6.892
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tập Viết 2 Tập Hai – Chân Trời Sáng Tạo trên điện thoại
MẪU CHỮ VIẾT TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC

(Theo Quyết định số 31/2002/QĐ-BGD & ĐT ngày 14/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CHỮ VIẾT HOA

Kiểu 1

Kiểu 2

Kí hiệu dùng trong vở

– Khám phá và luyện tập

– Luyện viết thêm

– Tự chọn

– Tự đánh giá

– Tư thể viết đúng

Thuộc bộ sách