Tử Vi Tinh Điển

Thể loại: Tử Vi – Phong Thủy
Tác giả : Vũ Tài Lục
  • Lượt đọc : 853
  • Kích thước : 35.80 MB
  • Số trang : 371
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.659
  • Số lượt xem : 4.885
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách “Tử vi tinh điển” do Tác giả Vũ Tài Lục biên soạn phương pháp luận đoán lá số thông qua các sao đã an qua lề lối được ấn định bởi ngày giờ năm tháng sinh. Mỗi người trong từng gian đoạn sẽ có các sao chiếu mệnh khác nhau.

Tử vi tinh điển diễn dịch cho người đọc và chỉ rõ rằng cổ nghĩa ghi ở các bài phú của cổ nhân, ẩn chứa nhiều ngụ ý sâu xa về các cung cách ngũ hành, số phận, tính cách của mỗi con người. Ngoài ra, sách còn có những tìm tòi phát hiện về những sao có ghi trong sách vở bên Trung Quốc như Âm sát, Quan sát, Tuế dịch, Phan án, Tức thần, Thiên sát, Chi bối, Nguyệt sát, Vọng thần…

Nội dung tài liệu Tử vi tinh điển:

– Luận về các sao, cung cách ngũ hành

– Sao liên quan đến vận hạn con người

– Phủ định quan niệm coi số mệnh chỉ bằng việc ngồi máy tính

– Tìm hiểu về nhiều loại sao