Tuyển tập lý luận phê bình văn học miền trung thế kỷ XX

Tác giả : Phan Cự Đệ
  • Lượt đọc : 6
  • Kích thước : 394.39 MB
  • Số trang : 1039
  • Đăng lúc : 2 tháng trước
  • Số lượt tải : 66
  • Số lượt xem : 339
  • Đọc trên điện thoại :
Tiếp theo bộ Văn Miền Trung thế kỷ XX và "Thơ Miền Trung thế kỷ XX”, lần này, Nhà Xuất bản Đà Nẵng cho ra văn học Miền Trung thế kỷ XX". mắt bộ “Lý luận phê bình
Bộ sách cho ta thấy những diễn biến về mặt ý thức hệ, đặc biệt những cuộc tranh luận về quan điểm nghệ thuật, về lý luận phê bình văn học trong thế kỷ XX ở Việt Nam, Bộ sách cũng là một tập hợp gần 100 tác gia và tác giả đã tham gia hoạt động lý luận phê bình văn học từ những năm 20 đầu thế kỷ cho đến năm 2000.
Bộ sách chủ yếu tuyển chọn những tác giả quê gốc ở miền Trung, là hội viên lý luận phê bình Hội Nhà văn Việt Nam, là tiến sĩ văn học thuộc các viện nghiên cứu, các trường đại học đã từng tham gia hoạt động lý luận phê bình trên 10 năm. Bộ sách giới thiệu những tác phẩm lý luận phê bình, không tuyển những tác phẩm nghiên cứu, tuy nhiện đường ranh giới đó có lúc bị xóa nhòa khi bản thân các bài nghiên cứu có màu sắc phê bình văn học hoặc đề cập được những vấn đề chung về lý luận. Hoạt động lý luận phê bình không phải chỉ là công việc riêng của các nhà phê bình, do đó bộ sách cũng tuyển chọn những bài viết về lý luận phê bình của một số nhà sáng tác, nhà hoạt động văn hóa nổi tiếng trên văn đàn.
Nhà xuất bản Đà Nẵng cũng như Hội đồng Biên soạn đã làm hết sức mình để có một bộ Tuyển tập đầy đủ nhất, tuy nhiên, do hoàn cảnh khách quan và chủ quan, lần Tuyển này vẫn còn thiếu vắng một ít tác giả mà chúng tôi không liên hệ được. Đáp ứng lòng mong muốn của bạn đọc, Nhà xuất bản hy vọng trong lần tái bản, chúng ta sẽ có một Tuyển tập hoàn thiện hơn.