Tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh

Tác giả : Nguyễn Xuân Khánh
  • Lượt đọc : 190
  • Kích thước : 2.40 MB
  • Số trang : 605
  • Đăng lúc : 1 tháng trước
  • Số lượt tải : 57
  • Số lượt xem : 560
  • Đọc trên điện thoại :
ĐỘI GẠO LÊN CHÙA
Cư trần lạc đạo thả tùy duyên
Cơ tắc san, hề khốn tắc miên
Gia trung hữu bảo, hưu tầm mịch
Đối cảnh vô tâm, mạc vấn Thiền

(Ở giữa cõi trần vui với Đạo hãy tùy duyên.
Đói thì ăn, hễ mệt ngủ liền
Trong nhà sẵn báu, tìm đâu nữa,
Đối cảnh vô tâm, hỏi chi Thiền).

(Trích Cư trần lạc đạo phú, Trần Nhân Tông)