Giai nhân và Hòa thượng

Tác giả : Thích Như Điển
  • Lượt đọc : 281
  • Kích thước : 1.15 MB
  • Số trang : 212
  • Đăng lúc : 1 tháng trước
  • Số lượt tải : 64
  • Số lượt xem : 692
  • Đọc trên điện thoại :
Hơn mười năm sau khi xuất bản sách này, trong một chuyến chiêm bái Phật Tích ở Ấn Độ, tác giả đã gặp một tăng nhân tu hành tinh tấn và có trình độ học vấn vững vàng. Vị tăng sinh ấy đang du học và làm luận án tiến sĩ tại Ấn Độ. Người tu sĩ trẻ ấy tìm gặp tác giả sách này và thưa rằng: "Con chỉ muốn gặp Hòa Thượng để thưa cùng Ngài, tác giả của tác phẩm Giai Nhân và Hòa Thượng rằng, chính con cũng đã có lần...