Võ công tuyệt học tiểu thuyết Kim Dung

Tác giả : Đông A Sáng
  • Lượt đọc : 106
  • Kích thước : 1.19 MB
  • Số trang : 287
  • Đăng lúc : 2 tuần trước
  • Số lượt tải : 76
  • Số lượt xem : 448
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách trên tay quý bạn, với trên 40 dẫn chứng, trích trên 10 cuốn tiểu thuyết, mục đích nêu 3 vấn đề liên quan đến văn hóa Trung Hoa, qua 3 thủ pháp nghệ thuật của Kim Dung :
1. Mượn võ công để giới thiệu nghệ thuật, kinh điển, tư tưởng triết học nhân sinh Trung Hoa :Kim Dung đã kết hợp tài tình giữa võ công với các ngành nghệ thuật (thơ, thư pháp, âm nhạc, nhạc cụ, vũ đạo), kinh điển nổi tiếng (Kinh Dịch, Đạo đức kinh, Nam hoa kinh) và triết học nhân sinh (Nho, Đạo, Phật, Mặc, Bách gia).
2. Mượn võ công để phát ngôn về học thuật : Thông qua mối quan hệ giữa võ công và học thuật, Kim Dung mượn việc học võ công để bàn về phương pháp học các học thuật khác.
3. Mượn võ công để chở đạo lí : Kim Dung đặt vấn đề mối quan hệ giữa võ công và thành tài, trong đó nêu tài năng, đạo đức của người thầy và học trò, phân biệt nhân tài và nô tài.