Văn Học Nam Hà

Tác giả : Nguyễn Văn Sâm
  • Lượt đọc : 170
  • Kích thước : 3.98 MB
  • Số trang : 447
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 91
  • Số lượt xem : 1.531
  • Đọc trên điện thoại :
Thực hiện quyền sách này, chúng tôi có tham vọng trình bày bộ mặt của văn học miền đất từ Thuận-Hóa đến Hà-Tiên thời gian từ khi Nguyễn Hoàng thật sự rời đất Bắc (Canh Tý 1598) đến lúc Nguyễn Anh lên ngôi (Nhâm Tuất 1802).

Thời này mùng đất thuộc Chúa Nguyễn được gọi bằng đánh tốc a Xứ Đàng Trong », « Nam-Hàn thời xuất hiện của nhà Tây-Sơn, ta còn thấy nhất đến tiếng "Quảng-Nam quốc a... Chúng tôi chọn danh từ Nam-Hà đặt cho tựa sách vì tính chất gọn gàng và chính xác của từ ngữ này, tuy rằng trong một vài trường hợp vẫn sử dụng tiếng đồng nghĩa khác.