Viễn Cổ Hành

Tác giả : Thi Lạc
  • Lượt đọc : 402
  • Kích thước : 10.99 MB
  • Số trang : 513
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 83
  • Số lượt xem : 1.304
  • Đọc trên điện thoại :
Lam Nguyệt không ngờ chỉ ngủ một giấc đã đem mình đến thời không khác

Đại thụ chọc trời, các sinh vật chưa hoàn toàn tiến hoá, còn có người nguyên thủy lôi thôi.

Ăn đồ sống, người ở trong động núi, áo rách quần manh

Không gian đâu?Bàn Tay Vàng đâu? Vì cọng lông gì mà không cho ta cái nào? Cuộc sống khốn khổ ở viễn cổ làm sao sống đây?

Hãy xem nữ tử xuyên việt làm sao ở xã hội nguyên thuỷ thành lập Bộ Lạc, bảo vệ ruộng vườn, dẫn dắt người nguyên thủy đi về phía văn minh.