Y Học Thực Chứng

Thể loại: Y Học – Sức Khỏe
Tác giả : Nguyễn Văn Tuấn
  • Lượt đọc : 876
  • Kích thước : 35.12 MB
  • Số trang : 324
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 631
  • Số lượt xem : 4.800
  • Đọc trên điện thoại :
Y học thực chứng (Evidence-based medicine) được định nghĩa như là một phương pháp thực hành y khoa dựa vào các dữ liệu y học một cách sáng suốt và có ý thức, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân. Cụm từ chủ đạo trong định nghĩa này là dữ liệu y học, hay nói cụ thể hơn là bằng chứng khoa học thu thập từ những công trình nghiên cứu có liên quan đến vấn đề lâm sàng.