101 Công Cụ AI Đang Thay Đổi Thế Giới

  • Lượt đọc : 118
  • Kích thước : 2.49 MB
  • Số trang : 53
  • Đăng lúc : 2 tháng trước
  • Số lượt tải : 208
  • Số lượt xem : 942
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc 101 Công Cụ AI Đang Thay Đổi Thế Giới trên điện thoại
MỤC LỤC

I. Tổng quan ngắn gọn về Al và các ứng dụng của nó trong các ngành công nghiệp khác nhau
II. Al có thể cách mạng hoá các hoạt động kinh doanh truyền thống và tăng doanh thu bằng nhiều cách
III. Các công nghệ Al mới nhất
IV. Artificial Intelligence (AI) đang gây ra một sức ép mạnh mẽ trên thế giới, thay đổi cách chúng ta làm việc, học hỏi và tương tác với nhau.
V. Al đang giúp chúng ta xử lý và phân tích lượng dữ liệu lớn một cách nhanh chóng và chính xác như thế nào?
VI. Al giúp tự động hóa công việc như thế nào?
VII. Có một số cách mà Al có thể giúp cải thiện giao tiếp giữa con người. Một vài ví dụ sau đây:
VIII. Một số công cụ Al đang thay đổi thế giới