Bài Tập Hình Học 12 Nâng Cao

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Văn Như Cương
  • Lượt đọc : 424
  • Kích thước : 7.03 MB
  • Số trang : 242
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 223
  • Số lượt xem : 1.722
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Bài Tập Hình Học 12 Nâng Cao trên điện thoại
Sách Bài Tập Hình Học Lớp 12 Nâng Cao được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành .Sách gồm ba phần :Khối đa diện ;Mặt nón , mặt trụ , mặt cầu ;Phương pháp tọa độ trong không gian …

Thuộc bộ sách