Bài Tập Vật Lí Lớp 6

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 595
  • Kích thước : 4.40 MB
  • Số trang : 97
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 246
  • Số lượt xem : 2.101
  • Đọc trên điện thoại :
Bài Tập Vật Lí Lớp 6 do Bộ Giáo Dục và Đào tạo biên soạn.Cuốn sách được biên soạn dựa theo kiến thức có trong SGK Vật Lý lớp 6.

Mục lục Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 6 :

Bài 1. Đo độ dài
Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)
Bài 3. Đo thể tích chất lỏng
Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước
Bài 5. Khối lượng – Đo khối lượng
Bài 6. Lực – Hai lực cân bằng
Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực
Bài 8. Trọng lực – Đơn vị lực
Bài 9. Lực đàn hồi
Bài 10 Lực kế – Phép đo lực – Trọng lượng và khối lượng
Bài 11. Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng
Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi
Bài 13. Máy cơ đơn giản
Bài 14. Mặt phẳng nghiêng
Bài 15. Đòn bẩy
Bài 16. Ròng rọc
Bài 17. Tổng kết chương 1: Cơ học
Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn
Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng
Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí
Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt
Bài 22. Nhiệt kế – Nhiệt giai
Bài 23. Thực hành đo nhiệt độ
Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc
Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)
Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ
Bài 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)
Bài 28. Sự sôi
Bài 29. Sự sôi (tiếp theo)
Bài 30. Tổng kết chương 2: Nhiệt học

Thuộc bộ sách