162 Đề Và Bài Làm Văn Chọn Lọc 6

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
Tác giả : Tạ Thanh Sơn
  • Lượt đọc : 384
  • Kích thước : 17.22 MB
  • Số trang : 167
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 201
  • Số lượt xem : 1.544
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc 162 Đề Và Bài Làm Văn Chọn Lọc 6 trên điện thoại
Cuốn sách “162 đề và bài làm văn chọn lọc 6” luyện cho các em các kĩ năng – thao tác như bố cục, dùng từ, đặt câu, dựng đoạn, diễn đạt, phân tích, nêu cảm nhận, cảm nghĩ,… được hướng dẫn một cách cụ thể, tường minh thông qua những bài văn chọn lọc được giới thiệu trong cuốn sách này.

Cấu trúc cuốn sách gồm có 3 phần: Văn tự sự (kể chuyện), Văn miêu tả, Văn cảm thụ, cảm nhận tác phẩm văn học.

Văn tự sự (kể chuyện theo một truyện đã học, đã đọc; kê chuyện đời thường; kể chuyện tưởng tượng).
Văn miêu tả (văn tả cảnh vật, văn tả người)
Văn cảm thụ, cảm nhận tác phẩm văn học.