Vở Bài Tập Lịch Sử Lớp 5

Thể loại: Lớp 5 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 674
  • Kích thước : 2.74 MB
  • Số trang : 69
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 341
  • Số lượt xem : 2.807
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách “Vở bài tập lịch sử lớp 5” do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành nhằm giúp các em học sinh lớp 5 thực hành các hoạt động học tập độc lập và đa dạng trong và sau các tiết học Lịch sử, rèn luyện cho học sinh các kĩ năng thực hành, củng cố và khắc sâu kiến thức.

Tập sách có các dạng bài tập:

– Câu hỏi

– Thuật lại hoặc kể lại sự kiện

– Xác định thông tin đúng

– Nối các ô thông tin phù hợp

– Tô màu hoặc chú thích hình

– Điền từ ngữ vào chỗ trống

– Tìm thơ, bài hát, chuyện kể về nhân vật, sự kiện lịch sử

– Nêu cảm nghĩ.

Thuộc bộ sách