Thiết kế bài giảng Mĩ thuật lớp 5

Thể loại: Lớp 5 ;Giáo dục
Tác giả : Lê Kim Nhung
  • Lượt đọc : 368
  • Kích thước : 0.68 MB
  • Số trang : 160
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 43
  • Số lượt xem : 1.168
  • Đọc trên điện thoại :
Thiết kế bài giảng Mĩ thuật lớp 5 – Lê Kim Nhung
Nhằm đáp ứng nhu cầu của các GV dạy môn Mĩ thuật lớp 5, chúng tôi biên soạn cuốn: “Thiết kế bài giảng Mĩ thuật 5″.

Dựa vào tài liệu này, khi soạn bài để lên lớp mỗi GV có thể bổ sung, thay đổi một số nội dung, cách dạy khác cho phù hợp với khả năng, trình độ HS.

Mỗi bài được thiết kế gồm các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Ở mỗi bài học đều có mục đích về kiến thức, kĩ năng và thái độ mà HS cần đạt được sau mỗi tiết học.

II. Đồ dùng dạy học

Bao gồm công tác chuẩn bị đổ dùng của GV và HS.

III. Hoạt động dạy học

Trong mỗi bài của sách, cách thiết kế bao gồm hệ thống tổ chức các hoạt động, tổ chức dạy học của GV và HS, mồi bài từ 2 dến 4 hoạt động tuỳ theo nội dung của từng bài học. Trong từng hoạt động có đưa ta các phương án dự kiến và có gợi ý cụ thể, tỉ mỉ nhằm giúp cho GV tổ chức các hoạt động được dễ dàng bằng hệ thống câu hỏi đóng và mở. Những câu hỏi mở nhằm mục đích nâng cao tính sáng tạo, chủ động của HS và GV ở các vùng, miền khác nhau.