Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học II

Thể loại: Lớp 5 ;Giáo dục
Tác giả : Lê Phương Nga
  • Lượt đọc : 2.541
  • Kích thước : 58.57 MB
  • Số trang : 201
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.593
  • Số lượt xem : 10.275
  • Đọc trên điện thoại :
Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học II – Lê Phương Nga
Mục Lục :

Lời nói đầu.

Chương 1. Phương pháp dạy học tập đọc.

Chương 2. Phương pháp dạy học luyện từ và câu.

Chương 3. Phương pháp dạy học tập làm văn.

Chương 4. Phương pháp dạy học kể chuyện.

Chương 5. Hướng dẫn hoạt động ngoại khóa tiếng việt.