Bệnh Học Nội Khoa - Tập 1: Tim Mạch - Thận

Thể loại: Y Học – Sức Khỏe
Tác giả : Học viện Quân Y
  • Lượt đọc : 445
  • Kích thước : 2.27 MB
  • Số trang : 368
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 274
  • Số lượt xem : 2.151
  • Đọc trên điện thoại :
Trong những năm gần đây, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước đưa nước ta phát triển, hội nhập với khu vực và quốc tế. Cùng với sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học và công nghệ, ngành Y tế cũng phát triển và ứng dụng nhanh những thành tựu mới. Do vậy, đội ngũ cán bộ y tế phải có kiến thức chuyên sâu, nêu cao y đức để đảm bảo sức khoẻ cho bộ đội và nhân dân.
Bộ môn Tim Mạch - Thận của Học viện Quân y đã xuất bản những cuốn sách, giáo trình đáp ứng được nhiệm vụ đào tạo trong từng thời kỳ. Cuốn giáo trình “Bệnh học nội khoa” dành cho bậc đại học và sau đại học xuất bản lần này mang tính cơ bản, hệ thống, cập nhật những kiến thức mới được áp dụng trong chẩn đoán và điều trị các bệnh tim mạch, thận.

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.