Bí mật chuyên gia

Tác giả : Russell Brunson
  • Lượt đọc : 679
  • Kích thước : 3.91 MB
  • Số trang : 178
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 724
  • Số lượt xem : 3.100
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Bí mật chuyên gia trên điện thoại
PHẦN 1 : TẠO RA MỘT PHONG TRÀO CHO CỘNG ĐỒNG CỦA BẠN
Một lãnh đão xuất xắc / Hấp dẫn mọi người
Nguyên Nhân
Cơ Hội Mới
Chuyển đổi cơ hội
PHẦN 2 : CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO NIỀM TIN CHO KHÁCH HÀNG
Phương pháp Big Domino
Phương pháp Epiphany Bridge
Phương pháp Hero’s Two Journeys
Lên kịch bản cho phương pháp Epiphany Bridge
Một số phương pháp tạo niềm tin sai bạn cần tránh
3 bí mật tạo niềm tin chưa được biết đến
PHẦN 3 : CÁC PHƯƠNG PHÁP BÁN HÀNG TUYỆT VỜI
Bán hàng với Phương pháp Stack Slide
Bán hàng với Phương pháp Webinar
Bán hàng với Phương pháp One Thing
Phương pháp Phá vỡ và xây lại mô hình niềm tin
Bán hàng với Phương pháp Stack
Bán hàng với Phương pháp TRIAL CLOSES
PHẦN 4 : CÁC LOẠI HÌNH PHỄU
Các kiểu mẫu Webinar thành công
4 câu hỏi đóng (For High-Ticket Offers)
bán hàng thành công với Webinar Hack
Phễu Email Epiphany
Ra mắt sản phẩm với mô hình phễu Epiphany
PHẦN 5 : TIẾP THEO BẠN CẦN LÀM GÌ ?
Secret #22 Xây dựng phễu cho riêng bạn
LỜI KẾT: TÔI MUỐN NÓI VỚI BẠN
Tài liệu tham khảo