Cái Đã Biết Trong Cái Chưa Biết

Thể loại: Toán Học
Tác giả : Nguyễn Bá Đô
  • Lượt đọc : 361
  • Kích thước : 2.42 MB
  • Số trang : 174
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 256
  • Số lượt xem : 1.881
  • Đọc trên điện thoại :
Toán học vốn dĩ không khô khan và có rất nhiều mối liên hệ với cuộc sống. Đây là các quyển sách nói về thới giới toán học và các con số nói chung, không chuyên ngành gì cả. Bài viết sẽ luôn được cập nhật mỗi khi có sách mới.

Những cuốn sách này thực sự hay và cần thiết cho các bạn nào muốn hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa toán học và thực tế.