Chi tiết mày và ứng dụng tin học trong chi tiết máy

Tác giả : Nguyễn Hữu Lộc
  • Lượt đọc : 416
  • Kích thước : 13.44 MB
  • Số trang : 401
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 220
  • Số lượt xem : 1.664
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Chi tiết mày và ứng dụng tin học trong chi tiết máy trên điện thoại
Cuốn sách này được hoàn thành, trước hết, là nhờ công sức các trường tiểu ban qua các năm ra đề, soạn đáp án; tiếp đến là công sức của các thầy cô có nhiều nhiệt tình với phong trào thi Olympic tham gia ra đề, chấm thi đã trao đổi, góp ý, rút kinh nghiệm. Các trường tiểu ban đã tổng hợp, suy xét, hoàn chỉnh, thống nhất nội dung đề, nghiên cứu phương pháp các phương pháp giải, hoàn chỉnh đáp án, …

Các tác giả mong rằng tuyển tập lần đầu này sẽ góp phần vào việc dạy, học, thi môn học.