Động đất và thiết kế công trình chịu động đất

Tác giả : Nguyễn Lê Ninh
  • Lượt đọc : 193
  • Kích thước : 68.82 MB
  • Số trang : 514
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 267
  • Số lượt xem : 1.633
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Động đất và thiết kế công trình chịu động đất trên điện thoại
Động đất là một hiện tượng thiên nhiên gây ra rất nhiều thảm họa cho con người và các công trình xây dựng, để bảo vệ sinh mạng của mình và tài sản vật chất xã hội, con người đã có rất nhiều nỗ lực trong việc nghiên cứu phòng chống động đất. Tuy đã có những bước tiến rất ngoạn mục trong lĩnh vực này, nhưng con người vẫn không ngăn được những thảm họa do động đất gây ra. Các trận động đất vẫn xảy ra trong những năm gần đây tại Nhật, Thổ Nhĩ Kỳ v.v..
Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay con người chưa có khả năng dự báo, nhưng có thể phòng chống nó tới mức có thể chịu được. Giáo trình này ra đời giúp tiêu chuẩn hóa thiết kế các công trình chống động đất.