Chữ viết và dạy chữ viết ở tiểu học

Thể loại: Giáo dục
Tác giả : Lê A
  • Lượt đọc : 973
  • Kích thước : 38.75 MB
  • Số trang : 166
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 821
  • Số lượt xem : 4.300
  • Đọc trên điện thoại :
Chữ viết và dạy chữ viết ở tiểu học – Lê A
Mục Lục :

Lời nói đầu.

Phần 1 : Chữ viết và chữ viết tiếng việt.

I. Khái lược về chữ viết.

II. Chữ viết tiếng việt.

Phần 2 : Dạy chữ viết ở tiểu học.

A. Dạy tập viết ở tiểu học.

B. Dạy chính tả ở tiểu học.