Đạo Phật Của Tuổi Trẻ

Thể loại: Tôn Giáo – Tâm Linh
Tác giả : Thích Nhất Hạnh
  • Lượt đọc : 997
  • Kích thước : 0.96 MB
  • Số trang : 270
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 712
  • Số lượt xem : 3.346
  • Đọc trên điện thoại :
Toàn bộ tác phẩm chứa đựng trên 170 bài giảng của Thiền sư, nội dung đi từ những vấn đề triết lý cho đến những phương pháp cụ thể trong sinh hoạt tu học Gia Đình Phật Tử. Đặc biệt ở đây ta bắt gặp những tư duy vô cùng mới mẻ trong phương pháp cũng như đường lối tu học của Gia Đình Phật Tử, được Thiền sư trình bày một cách sinh động, dễ hiểu và mang tính thời đại rất cao.

Tuy đây là những vấn đề của Gia Đình Phật Tử được Sư Ông trình bày cho những đối tượng là anh chị em GĐPT tại hải ngoại trong bối cảnh và những vấn đề xuất phát từ hoàn cảnh người Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhưng anh chị em Áo Lam trong nước, vốn từ lâu rất quý kính Sư Ông, cũng có thể tìm thấy từ tác phẩm này những điều cần thiết và lợi lạc mà chúng ta có thể ứng dụng vào sinh hoạt GĐPT hôm nay.

Hiện nay, tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam đang trên lộ trình tìm tòi những hướng đi mới nhằm phong phú hóa chương trình tu học và sinh hoạt trong từng đơn vị cơ sở, vậy chúng ta có thể xem đây là tài liệu tham khảo quý giá với công năng hướng dẫn chúng ta trên lộ trình đổi mới phương pháp sinh hoạt trong thời đại mới.

Thuộc bộ sách