Định lý Hình Học và các phương pháp chứng minh

Thể loại: Toán Học
Tác giả : Hứa Thuần Phỏng
  • Lượt đọc : 661
  • Kích thước : 4.07 MB
  • Số trang : 176
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 1.032
  • Số lượt xem : 4.789
  • Đọc trên điện thoại :
Cách giải các bài toàn hình có rất nhiều, cách chứng minh cũng thiên biến vạn hóa. Ngoài những quy tắc nhất định, và các chứng minh theo từng bước tuần tự cần luyện thành thạo, học sinh cần phải phát huy năng lực sáng tạo, vận dụng linh hoạt các định lý và phương pháp chứng minh. Vì thế trong sách này chương III có đưa ra một số ví dụ về cách vận dụng linh hoạt, nếu độc giả nghiên cứu kỹ càng cũng sẽ có những tiến bộ rõ rệt