Đợt Tuyệt Chủng Thứ Sáu

Thể loại: Sinh Học ;Lịch Sử
Tác giả : Elizabeth Kolbert
  • Lượt đọc : 1.248
  • Kích thước : 2.39 MB
  • Số trang : 346
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 908
  • Số lượt xem : 4.686
  • Đọc trên điện thoại :
Một cuốn sách nên đọc, để hiểu được những tác động do con người gây ra đối với hành tinh này.

Có những hành động của mỗi người tuy có thể chúng ta không nhận thức được sẽ gây tác động thế nào tói Trái Đất và các loài sinh vật sống trên ngôi nhà này, nhưng thật ra tích tụ lại thì gây ra những tác động rất lớn.

Có lẽ bước đầu tiên thiết thực là từng người cần phải được tăng sự nhận thức về các ảnh hưởng của mỗi tác động nhỏ của mình lên phần còn lại thế giới.