Fake News và chống Fake News - vì sao cái giả hấp dẫn hơn cái thật?

Tác giả : Đỗ Đình Tấn
  • Lượt đọc : 13
  • Kích thước : 22.87 MB
  • Số trang : 164
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 210
  • Số lượt xem : 1.334
  • Đọc trên điện thoại :
Chương 1 : Fake News, sự lây lan và mục đích tạo ra
Chương 2 : Tin giả và khủng hoảng báo chí
Chương 3 : Báo chí tự cứu mình và chống tin giả
Chương 4 : Pháp luật, cách tiếp cận và lựa chọn khác
Chương 5 : Xoá mù, kiến thức và kỹ năng số cho công dân