Giáo trình chất điều hoà sinh trưởng thực vật

Tác giả : Nguyễn Minh Chơn
  • Lượt đọc : 181
  • Kích thước : 1.50 MB
  • Số trang : 94
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 83
  • Số lượt xem : 1.334
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình “Chất Điều Hoà Sinh Trưởng Thực Vật” là môn học giới thiệu về lịch sử nghiên cứu, phương pháp ly trích, cấu tạo hoá học, sinh tổng hợp, vai trò sinh học và cơ chế tác dụng của chất điều hoà sinh trưởng thực vật. Môn học này cũng giới thiệu về khả năng ứng dụng của các chất điều hoà sinh trưởng trong sản xuất nông nghiệp. Nó cũng là môn học cung cấp những kiến thức cần thiết cho những ngành sinh lý thực vật, khoa học cây trồng và sinh học phân tử.
Giáo trình này được viết để phục vụ cho nhu cầu đào tạo cử nhân ngành công nghệ sinh học, tuy nhiên tất cả những người nghiên cứu về thực vật đều có thể tham khảo được. Nội dung chương trình này giúp bổ sung những kiến thức cần thiết cho sinh viên học xong năm thứ hai các ngành nông học, trồng trọt và sinh học.
Sinh viên cao học thuộc ngành nông học và sinh học đều có thể tham khảo giáo trình này.

Đây là lần biên soạn đầu tiên vì vậy không thể tránh khỏi thiếu xót. Tác giả xin chân thành nhận những đóng góp của độc giả để lần tái bản sau được bổ sung hoàn thiện hơn. Xin chân thành cám ơn phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Hoà, tiến sĩ Huỳnh Thu Hoà, tiến sĩ Nguyễn Bảo Toàn, thạc sĩ Lâm Ngọc Phương và thạc sĩ Lê Văn Bé đã có nhiều ý kiến đóng góp quí báo trong việc biên soạn và chỉnh sửa giáo trình này.