Giáo trình vật liệu dệt may

Tác giả : Chưa rõ
  • Lượt đọc : 248
  • Kích thước : 9.75 MB
  • Số trang : 102
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 85
  • Số lượt xem : 1.342
  • Đọc trên điện thoại :
Chương 1 : Phân loại tính chất nguyên liệu
Chương 2 : Tính chất lý hoá của sợi dệt
Chương 3 : Cấu trúc và phân loại vải