Giáo trình Dược lý Thú y

Tác giả : Bùi Thị Tho
  • Lượt đọc : 287
  • Kích thước : 4.63 MB
  • Số trang : 196
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 110
  • Số lượt xem : 1.756
  • Đọc trên điện thoại :
Trong lĩnh vực dược lý thú y, hiểu biết về tính chất lý hoá, tác dụng, liều lượng, phương thức sử dụng... của thuốc thú y là một điều cần thiết.

Giáo trình Dược lý thú y dùng cho học sinh trung học chuyên ngành chăn nuôi thú y nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về các nguyên tắc sử dụng thuốc trong phòng trị bệnh cho vật nuôi. Chúng tôi biên soạn cuốn sách này trên cơ sở tham khảo các giáo trình được lý thú y đã được xuất bản của các tác giả trong và ngoài nước.

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ về tư liệu và những ý kiến đóng góp của các bạn đồng nghiệp gần xa.

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ những sự giúp đỡ quý báu đó, xin trận trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách này.

Dù đã cố gắng nhiều song cuốn sách chắc chắn vẫn còn những khiếm khuyết, chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu của bạn đọc để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.