Giáo trình cơ sở thiết kế máy

  • Lượt đọc : 226
  • Kích thước : 15.28 MB
  • Số trang : 175
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 141
  • Số lượt xem : 1.735
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình "Cơ sở thiết kế máy" được biên soạn theo chương trình khung trung học chuyên nghiệp ngành “Sửa chữa và khai thác thiết bị cơ khí", chuyên ngành cắt gọt kim loại; đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo thẩm định và nghiệm thu.

Các tác giả biên soạn đã cố gắng cập nhật kiến thức mới, các số liệu, các thông số theo đúng tài liệu kỹ thuật của các nhà sản xuất, các công ty hiện có sản phẩm trên thị trường Việt Nam và khu vực, đồng thời phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Nội dung giáo trình được biên soạn cố gắng phù hợp với bậc học trung học chuyên nghiệp, không đi sâu vào nguồn gốc, nguyên nhân và chứng minh các công thức. Chú trọng phần thực hành tính toán, lựa chọn vật liệu, kết cấu và các giải pháp công nghệ. Giáo trình được biên soạn đã bám sát mục tiêu đào tạo của chương trình khung, nhằm có được một tài liệu giảng dạy và học tập thống nhất cho bậc trung học chuyên nghiệp của thủ đô Hà Nội, đồng thời có thể làm sách tham khảo cho các ngành cơ khí khác và là tài liệu hữu ích cho các kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật làm việc trong các ngành có cơ khí. Giáo trình lần đầu được biên soạn, còn nhiều thiếu sót, rất mong được đồng nghiệp và bạn đọc góp ý để giáo trình hoàn thiện hơn.

Các tác giả xin chân thành cảm ơn!