Giáo trình Đánh giá tác động môi trường

Tác giả : Nguyễn Đình Mạnh
  • Lượt đọc : 240
  • Kích thước : 1.45 MB
  • Số trang : 165
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 74
  • Số lượt xem : 1.146
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình Đánh giá tác động môi trường trên điện thoại
Cuốn giáo trình “Ðánh giá tác động môi trường” này được biên soạn để giảng dạy cho sinh viên ngành Môi trường và sinh viên ngành Quản lý Ðất đai. Với đối tượng đó, chúng tôi cố gắng trang bị phần kiến thức cơ bản của phương pháp, công cụ, bước đi trong đánh giá tác động môi trường và lấy môi trường Ðất - đặc biệt là đất Nông nghiệp và các hoạt động trên đất Nông nghiệp làm trọng tâm. Chúng tôi hy vọng giáo trình này có thể làm tài liệu tham khảo cho những người cần nghiên cứu.
Vì biên soạn lần đầu, sách sẽ gặp một số khiếm khuyết cả về nội dung và hình thức. Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn đọc. Mọi nhận xét xin gửi về: Khoa Ðất và Môi trường, Trường Ðại học Nông nghiệp I