Giáo trình cung cấp điện

Tác giả : Trần Thị Hà
  • Lượt đọc : 320
  • Kích thước : 3.01 MB
  • Số trang : 181
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 203
  • Số lượt xem : 2.326
  • Đọc trên điện thoại :
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, công nghiệp điện lực giữ một vai trò đặc biệt quan trọng, vì điện năng là nguồn năng lượng được sử dụng rộng rãi nhất trong các ngành kinh tế quốc dân.

Hiểu theo nghĩa rộng, hệ thống cung cấp điện bao gồm các khẩu phát điện, truyền tải và phân phối điện năng. Tuy nhiên trong giới hạn môn học, hệ thống cung cấp điện được trình bày trong giáo trình này chỉ là hệ thống làm nhiệm vụ truyền tải và phân phối điện năng cho một khu vực nhất định là các xí nghiệp công nghiệp. Nguồn của hệ thống cung cấp điện này được lấy từ hệ thống điện quốc gia.

Giáo trình Cung cấp điện nhằm mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống điện cho đối tượng là học sinh các trường trung học chuyên nghiệp.

Nội dung của giáo trình được biên soạn với thời gian 75 tiết; gồm 9 chương:

Chương 1: Những vấn đề chung về cung cấp điện

Chương 2: Tính toán phụ tải điện

Chương 3: Mang điện xí nghiệp

Chương 4: Trạm biến áp Chương 5: Tính toán diện

Chương 6: Tính chọn các phần tử hạ áp trong hệ thống cung cấp điện

Chương 7: Bảo vệ hệ thống cung cấp điện

Chương 8: Chiếu sáng công nghiệp

Chương 9: Nâng cao hệ số công suất trong xí nghiệp công nghiệp

Phần cuối của giáo trình là Phụ lục giúp học sinh tra cứu các thông số kỹ thuật cần thiết.

Sau khi kết thúc môn học, học sinh phải làm một đồ án môn học, thiết kế hệ thống cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệp loại vừa và nhỏ. Chính vì vậy, ngoài việc cung cấp những kiến thức về mặt lý thuyết, giáo trình còn đưa ra những ví dụ, áp dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào việc thiết kế, tính chọn các phần tử có dòng điện chạy qua ở mạng hạ áp của hệ thống cung cấp điện, để học sinh có thể hoàn thành được nhiệm vụ của đồ án để ra và có thể vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế.