Giáo trình hướng dẫn đồ án trang bị điện

Tác giả : Vũ Ngọc Vượng
  • Lượt đọc : 265
  • Kích thước : 2.25 MB
  • Số trang : 132
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 120
  • Số lượt xem : 1.172
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình hướng dẫn đồ án trang bị điện trên điện thoại
Hiện nay trên đất nước ta đang diễn ra quá trình cơ khí hoá - tự động đang được nhà nước và các doanh nghiệp chú trọng thực hiện. Để sinh viên có thể nâng cao khả năng ứng dụng lý thuyết đã học trong hoạt động thực tế tiếp cận được các máy móc đó trong sản xuất công nghiệp thì việc thực hiện đồ án trang bị điện đối với sinh viên chuyên ngành tự động hoá là điều cần thiết.

Với đối tượng là học sinh trung cấp việc thực hiện đồ án môn học trang bị điện chỉ giới hạn ở yêu cầu có thể tổng hợp được hệ thống trên cơ sở các số liệu cho sẵn, từ đó có khả năng hiểu được quá trình hoạt động của các trang thiết bị điện, dể có thể vận hành và sử dụng chúng được thành thục trong công việc sau này.

Với yêu cầu như vậy quyển Hướng dẫn đồ án trang bị điện đã đề cập đến những bước tiến hành cơ bản nhất nhằm giúp các em học sinh có thể hoàn thành tốt đồ án môn học trang bị điện cho học sinh trong Trường Trung học Công nghiệp.

Mặc dù chúng tôi đã hết sức cố gắng nhưng do trình độ và nguồn tài liệu có hạn nên quyển sách không tránh khỏi thiếu sót. Các tác giả mong nhận được sự đóng góp của các đồng nghiệp, bạn đọc cùng đông đảo học sinh trong và ngoài trường.