Giáo trình hệ điều hành

Tác giả : Phạm Thanh Bình
  • Lượt đọc : 670
  • Kích thước : 3.83 MB
  • Số trang : 138
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 338
  • Số lượt xem : 2.719
  • Đọc trên điện thoại :
Hệ điều hành điều hành hoạt động của hệ thống máy tính. Nắm bắt, điều khiển được hệ điều hành là cơ bản điều khiển được các hoạt động chủ yếu của máy tính. Để giúp học sinh học tốt môn học này, chúng tôi đã tiến hành biên soạn giáo trình Hệ điều hành.

Nội dung của giáo trình gồm 4 chương có nội dung chính như sau:
Chương 1: Lý thuyết hệ điều hành - Cung cấp các khái niệm chung về cấu trúc, nguyên tắc làm việc của hệ điều hành.
Chương 2: Hệ điều hành MS - DOS - Cung cấp các khái niệm về cấu trúc, nguyên tắc làm viện, tổ chức của hệ điều hành MS - DOS.
Chương 3: Hệ điều hành Windows - Cung cấp các khái niệm về cấu trúc, nguyên tắc làm viện, tổ chức của hệ điều hành Windows.
Chương 4: Hệ điều hành mạng - Giới thiệu lịch sử, các thành phần của hệ điều hành mạng, hệ điều hành Windows NT và Windows 2000. Chúng tôi xin chân thành cám ơn các chuyên gia, các bạn đồng nghiệp đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành giáo trình này.