Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng

Tác giả : Nguyễn Huy Hoàng
  • Lượt đọc : 395
  • Kích thước : 3.40 MB
  • Số trang : 277
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 221
  • Số lượt xem : 1.848
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng trên điện thoại
Các bạn đang có trong tay cuốn “Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng” dành cho sinh viên hệ chất lượng cao, trường đại học Tài chính – Maketing. Đây là giáo trình dành cho sinh viên khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh với thời lượng 3 tín chỉ (45 tiết giảng); chính vì vậy chúng tôi cố gắng lựa chọn các nội dung căn bản, trọng yếu và có nhiều ứng dụng trong kinh tế và quản trị kinh doanh; chú trọng ý nghĩa và khả năng áp dụng của kiến thức; giáo trình được biên tập trên cơ sở tham khảo nhiều giáo trình quốc tế cũng như trong nước (xem phần tài liệu tham khảo), cũng như kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm của các tác giả; giáo trình dành cho hệ đào tạo chất lượng cao nên chúng tôi cũng rất quan tâm việc giới thiệu thuật ngữ Anh – Việt, giúp sinh viên có thể tự đọc, tự nghiên cứu các tài liệu viết bằng tiếng Anh.
Nội dung giáo trình đã được thiết kế phù hợp với chương trình đào tạo và trình độ của sinh viên khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh. Giáo trình bao gồm 6 chương và một số phụ lục;
Chương 1. Trình bày về biến cố ngẫu nhiên và xác suất.
Chương 2. Trình bày về đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất.
Chương 3. Trình bày về mẫu ngẫu nhiên và bài toán ước lượng khoảng tin cậy.
Chương 4. Trình bày về bài toán kiểm định giả thuyết thống kê.
Chương 5. Trình bày về nội dung phân tích phương sai.
Chương 6. Trình bày về phân tích dãy số thời gian.
Cuối mỗi chương, chúng tôi có giới thiệu một số thuật ngữ Anh – Việt và tài liệu tham khảo.
Phần cuối, chúng tôi biên soạn một số đề tham khảo để sinh viên có cơ hội thử sức, tự rèn luyện và một số phụ lục để tiện cho sinh viên có thể tự tra cứu.
Do đối tượng người đọc là sinh viên chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh nên chúng tôi chọn cách tiếp cận đơn giản không quá đi sâu về lý thuyết mà chủ yếu quan tâm vào ý nghĩa và áp dụng trong kinh tế quản trị kinh doanh của khái niệm và kết quả lý thuyết xác suất và thống kê toán, chúng tôi cũng sử dụng nhiều ví dụ để người học dễ hiểu, dễ áp dụng; Giáo trình do Giảng viên cao cấp TS. Nguyễn Huy Hoàng và ThS. Nguyễn Trung Đông biên tập phần lý thuyết, TS. Nguyễn Tuấn Duy, TS. Võ Thị Bích Khuê, ThS. Nguyễn Văn Phong và ThS. Dương Thị Phương Liên biên tập phần bài tập các chương, đề tham khảo và phần phụ lục; đây là các giảng viên của Bộ môn Toán – Thống kê, trường đại học Tài chính – Marketing, đã có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy Lý thuyết xác suất và Thống kê ứng dụng cho sinh viên khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh.