Giáo trình lý thuyết mạch

Tác giả : Phạm Khánh Tùng
  • Lượt đọc : 204
  • Kích thước : 4.02 MB
  • Số trang : 212
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 147
  • Số lượt xem : 1.893
  • Đọc trên điện thoại :
Chương 1: Khái niệm cơ bản về mạch điện
Chương 2: Phương pháp phân tích mạch điện
Chương 3: Mạch khuếch đại và khuếch đại thuật toán
Chương 4 : Dạng sóng và tín hiệu
Chương 5 : Quá độ trong mạch điện
Chương 6 : Mạch điện xoay chiều
Chương 7 : Đáp ứng tần số, lọc và cộng hưởng
Chương 8 : Mạng hai cửa
Chương 9 : Hỗ cảm