Giáo trình mô đun phòng và trị bệnh cho trâu, bò

Tác giả : Nguyễn Hữu Nam
  • Lượt đọc : 232
  • Kích thước : 0.94 MB
  • Số trang : 41
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 37
  • Số lượt xem : 816
  • Đọc trên điện thoại :
Để phục vụ chương trình đào tạo nghề cho nông dân. Nhằm đạt được mục tiêu đảm bảo chất lượng trong đào tạo nghề, việc phát triển giáo trình phục vụ cho đào tạo nghề là rất quan trọng. Giáo trình “Phòng và trị bệnh cho trâu, bò” cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật phòng và trị bệnh cho trâu, bò một cách hiệu quả. Tài liệu có giá trị hướng dẫn học viên học tập và có thể tham khảo để vận dụng trong thực tế sản xuất.
Đây là giáo trình mô đun trình độ đào tạo dưới 03 tháng được tổng hợp trên tài liệu chính là mô đun “Phòng và trị bệnh cho trâu, bò” trình độ sơ cấp nghề được tổ chức biên soạn nhằm góp phần đạt được mục tiêu đào tạo nghề đã đặt ra.
Giáo trình này là quyển 01 trong số 03 mô đun chuyên môn của chương trình đào tạo nghề “Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò” trình độ đào tạo dưới 03 tháng. Trong mô đun này gồm có 14 bài dạy thuộc thể loại lý thuyết và tích hợp như sau:
Bài 1. Phòng - trị bệnh lở mồm long móng
Bài 2. Phòng - trị bệnh dịch tả
Bài 3. Phòng - trị bệnh nhiệt thán
Bài 4. Phòng - trị bệnh tụ huyến trùng trâu, bò
Bài 5. Phòng - trị bệnh tiên mao trùng
Bài 6. Phòng - trị bệnh do ve và rận
Bài 7. Phòng - trị bệnh sán lá gan
Bài 8. Phòng - trị bệnh giun đủa bê, nghé
Bài 9. Phòng - trị bệnh chướng hơi dạy cỏ
Bài 10. Phòng - trị bệnh viêm phổi bê nghé
Bài 11. Phòng - trị bệnh trúng độc khoa mì
Bài 12. Phòng - trị bệnh viêm vú
Bài 13. Phòng - trị bệnh viêm tử cung
Bài 14. Phòng - trị bệnh bại liệt
Chúng tôi xin trân trọng cám ơn nhóm biên soạn Giáo trình mô đun “Phòng và trị bệnh cho trâu, bò” trình độ sơ cấp nghề gồm: Nguyễn Hữu Nam (Chủ biên), Nguyễn Trọng Kim và Trần Văn Tuấn.