Giáo trình nhập môn vận tải ô tô

Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 209
  • Kích thước : 1.57 MB
  • Số trang : 203
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 79
  • Số lượt xem : 1.563
  • Đọc trên điện thoại :
Trong hoạt động của nền kinh tế quốc dân, Giao thông vận tải ñóng vai trò rất quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa và hành khách, ñáp ứng nhu cầu vận tải của toàn xã hội. Vận tải bao gồm nhiều phương thức vận tải khác nhau như: vận tải đường sắt, vận tải đường thủy (bao gồm vận tải đường sông và đường biển), vận tải ô tô, vận tải hàng không, vận tải ñường ống, các phương thức vận tải hợp thành hệ thống vận tải thống nhất và có liên quan mật thiết với nhau.
Vận tải ô tô là phương thức vận tải phổ biến hiện nay, có mặt ở mọi nơi, từ thành thị đến nông thôn. Do tính cơ ñộng cao cho nên vận tải ô tô đã phát huy vai trò quan trọng trong hệ thống vận tải, đáp ứng nhu cầu vận tải đa dạng và ngày càng tăng lên của xã hội.
Với mục tiêu đào tạo kiến thức cơ sở chuyên ngành rộng, sau đó đi vào nghiên cứu chuyên sâu đối với khối lượng kiến thức chuyên ngành. Môn học Nhập môn tổ chức vận tải ô tô giới thiệu tổng quát về vận tải ô tô trong hệ thống vận tải, phục vụ cho sinh viên của các chuyên ngành Vận tải; Vận tải - Kinh tế; Quy hoạch giao thông vận tải; Khai thác và quản lý vận tải.
Để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu tìm hiểu của sinh viên, chúng tôi biên soạn cuốn giáo trình Nhập môn vận tải ô tô với khuôn khổ thời gian là 45 tiết (3 đơn vị học trình). Nội dung chủ yếu của giáo trình tập trung nghiên cứu các vấn đề về quá trình vận tải, phương tiện vận tải ô tô, điều kiện khai thác, các vấn ñề về kinh tế, tổ chức vận tải hàng hoá và tổ chức vận tải hành khách bằng ô tô.
Tham gia biên soạn gồm có:
Thạc sĩ Trần Thị Lan Hương - Chủ biên và viết các chương 2, 3;
Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Mai - Thành viên tham gia và viết chương 4;
Thạc sĩ Lâm Quốc Đạt - Thành viên tham gia và viết chương 1.
Mặc dù các tác giả ñã có nhiều cố gắng, song do trình độ và thời gian có hạn chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết, các tác giả mong được bạn đọc gần xa đóng góp ý kiến để chúng tôi bổ sung hoàn thiện trong lần tái bản sau.
Nhân dịp này, tập thể tác giả xin chân thành cám ơn Bộ môn Vận tải đường bộ & thành phố; Khoa Vận tải - Kinh tế; Trường đại học Giao thông vận tải; các Nhà khoa học trong và ngoài trường đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành cuốn giáo trình này.