Giáo trình nguyên lý cắt và dụng cụ cắt

Tác giả : Phạm Đình Tân
  • Lượt đọc : 505
  • Kích thước : 2.21 MB
  • Số trang : 130
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 194
  • Số lượt xem : 1.926
  • Đọc trên điện thoại :
Môn học Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt là môn học cơ sở trong ngành cơ khí có rất nhiều thông tin về lý thuyết nhưng có tính ứng dụng thực tiễn rất cao.
Cuốn Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt phục vụ cho khối học sinh ngành " khai thác và sữa chữa thiết bị cơ khí". Đây là cuốn giáo trình viết ngắn gọn, trong đó tác giả cố gắng trình bày dễ hiểu, súc tích những lý thuyết, khái niệm cơ bản đồng thời đưa ra chương trình phù hợp với nội dung cần đào tạo, cố gắng cập nhật những kiến thức mới nhất để đưa vào.
Giáo trình giúp các em rất nhiều khi các em làm đồ án tốt nghiệp đối với chuyên ngành cơ khí, thông qua đó các em có thể hiểu rõ ràng nhất về các lý thuyết cắt gọn, biết cách chọn chế độ cắt gọn tối ưu... và có thể làm tài liệu tham khảo đối với mọi bạn đọc quan tâm.
Tài liệu gồm 11 chương:

Chương 1: Vật liệu làm dao
Chương 2: Khái niệm về tiện và dao tiện
Chương 3: Quá trình cắt gọn kim loại
Chương 4: Lực cắt khi tiện
Chương 5: Nhiệt cắt và sự mòn dao
Chương 6: Tốc độ cắt cho phép - Lựa chọn thông số cắt.
Chương 7: Bào và xọc
Chương 8: Khoan - Khoét - Doa
Chương 9: Phay
Chương 10: Truốt
Chương 11: Mài