Giáo trình Toán và PPHD trẻ Mầm Non hình thành các biểu tượng sơ đẳng về toán

Tác giả : Phạm Phương Lan
  • Lượt đọc : 503
  • Kích thước : 11.08 MB
  • Số trang : 194
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 182
  • Số lượt xem : 2.391
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình Toán và phương pháp hướng dẫn trẻ Mầm Non hình thành các biểu tượng sơ đẳng về toán – Phạm Phương Lan
Trình bày nội dung, phương pháp, nguyên tắc, quan điểm sư phạm và hình thức tổ chức hướng dẫn trẻ Mầm Non hình thành các biểu tượng sơ đẳng về toán. Một số khái niệm cơ bản về toán.