Giáo Trình Giáo Dục Học Mầm Non Tập 1

  • Lượt đọc : 969
  • Kích thước : 9.90 MB
  • Số trang : 136
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 297
  • Số lượt xem : 4.007
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo Trình Giáo Dục Học Mầm Non Tập 1 – Nguyễn Thị Thường
Giáo trình Giáo dục mầm non : trình bày các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ 3 – 6 tuổi như một số vấn đề chung về hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo, trò chơi đóng vai theo chủ đề, trò chơi xây dựng lắp ghép, trò chơi đóng kịch, trò chơi học tập, trò chơi vận động, tổ chức vui chơi trong một ngày ở trường mẫu giáo. và trình bày các nội dung của dạy học trong trường mẫu giáo, tổ chức chế độ sinh hoạt ở trường mẫu giáo, tổ chức các hoạt động khác trong trường mẫu giáo, công tác quản lý nhóm lớp trường mầm non.