Trò chơi vận động rèn luyện của trẻ

Thể loại: Mầm Non
Tác giả : Phạm Vĩnh Thông
  • Lượt đọc : 577
  • Kích thước : 12.32 MB
  • Số trang : 212
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 220
  • Số lượt xem : 2.696
  • Đọc trên điện thoại :
Trò chơi vận động rèn luyện của trẻ – Phạm Vĩnh Thông
Trò chơi vận động rèn luyện của trẻ trình bày các quan điểm, nhận thức, ý nghĩa tầm quan trọng về mặt hoạt động tổ chức vui chơi cho trẻ em, kế hoạch tổ chức và hướng dẫn các trò chơi, giúp trẻ vận động khỏe mạnh, và qua các trò chơi sẽ khơi dậy trong trẻ khả năng tìm tòi, học hỏi.