Summertime Math

Thể loại: Mầm Non ;Giáo dục
Tác giả : Chưa rõ
  • Lượt đọc : 400
  • Kích thước : 1.72 MB
  • Số trang : 15
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 103
  • Số lượt xem : 1.511
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Summertime Math trên điện thoại
Sách luyện tư duy toán cho trẻ mầm non, đây là sách tiếng anh theo chuẩn quốc tế, giúp trẻ em tiếp xúc với toán từ sớm và cả tiếng anh