Giáo trình Unix

Tác giả : Sưu tầm
  • Lượt đọc : 341
  • Kích thước : 0.59 MB
  • Số trang : 65
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 223
  • Số lượt xem : 2.061
  • Đọc trên điện thoại :
Cơ bản về các lệnh trên Unix được viết thành sách có hệ thống.
Giúp người mới làm quen lần đầu về unix có thể tổng quát và khái quát hệ thống