Giúp Học Sinh Học Tốt Vật Lí 11

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Dương Hải Triều
  • Lượt đọc : 1.106
  • Kích thước : 43.90 MB
  • Số trang : 251
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 461
  • Số lượt xem : 3.593
  • Đọc trên điện thoại :
Giúp Học Sinh Học Tốt Vật Lí 11 được viết theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, áp dụng từ năm 2007 cho lớp II. Môi chương đều có các phần: Hướng dàn ôn tập, câu hỏi và bài tập tự làm, hướng dàn trả lời câu hỏi và giai bài tập. Trong phần hướng dân ôn tập, lí thuyết được trình bày một cách có hệ thống và được minh họa băng các câu hỏi, bài tập cơ bản. Phần câu höi và bài tấp tự làm được phân thành các chủ đề nhỏ để học sinh tiện theo dõi và lựa chọn vấn đề cần đi sâu. Phân Hướng dân trả lời câu hỏi và giai bài tập chứa đáp án và lời giải của hầu hết các câu hỏi và bài tập. Một số Ít câu hoi và bài tập đơn giản chỉ có đáp án mà không có lời giải.

Cuốn sách chứa hơn 500 bài tập và câu hỏi từ dễ đến rất khó, bao hàm một lượng kiến thức rộng và có thể đáp ứng cho các trình độ, mục tiêu khác nhau. Các em học sinh có thể sử dụng quyển sách để củng cố kiến thức cơ bản. để đặt nền móng cho mục tiêu thí đại học năm sau, để trang bị kiến thức cho các đợt thi du học. Các em học sinh giỏi có thể đi rất sâu vào các hiện tượng vật lí nếu chịu khó nghiên ngẫm các câu hỏi và bài tập khó. Các bài tập và câu hỏi đa số thuộc dạng trắc nghiệm để giúp học sinh giải nhanh, hiểu nhanh. Cuối mỗi chủ đề thường có một số bài tập và câu hỏi đạng tự luận nhằm rèn luyện cho học sinh khả năng tông hợp và khả năng giải thích cận kẻ các hiện tượng vật lí.