Góc Nhìn Sử Việt: Cần Vương - Lê Duy Mật Kháng Trịnh

Thể loại: Lịch Sử ;Danh Nhân
Tác giả : Phan Trần Chúc
  • Lượt đọc : 66
  • Kích thước : 0.81 MB
  • Số trang : 105
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 76
  • Số lượt xem : 876
  • Đọc trên điện thoại :
Từ khi vị chúa Trịnh đầu tiên trong lịch sử Việt Nam - Trịnh Tùng "phù Lê" giành lại giang sơn từ tay nhà Mạc. Từ đó một tháng hai kỳ, ngày Sóc và ngày Vọng, vua Lê chúa Trịnh cùng nhau bàn chính sự trong điện Cần Chánh. Nhưng thế lực của Vương phủ ngày một mạnh thêm, nắm hết quyền bính, dần lấn át cả uy quyền của vua Lê, để rồi vua Lê chỉ còn là hư vị. Đến thời chúa Trịnh Giang ăn chơi sa đọa, tự ý phế lập, trước sự bạo ngược đó Hoàng thân nhà Hậu Lê, con thứ vua Lê Dụ Tông - Lê Duy Mật giương cao ngọn cờ Cần Vương, gây dựng lực lượng mưu tính công lật đổ nhà Trịnh.